промо

3 месеца подарък за всеки нов хостинг акаунт

разгледай

ново

всички домейни на нови по-ниски цени

подробно

+359 897 399 050

Поръчка

Нямате добавени услуги!

Общи условия

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. АвангардСтил ООД, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201494746, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. Беласица 3, ет. 2, Офис 125, наричано по-долу Дружеството или Ние , е отговорно за спазването на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679 (GDPR).

1.2. Тази Политика за Поверителност има за цел да информира физическите лица какви лични данни събира и обработва Дружеството, за какви цели ги използва, на кого ги предоставя, какви са правата на физическите лица по отношение на техните данни и как могат да упражнят тези права.

1.3. Дружеството е администратор на лични данни, т.е. определя целите и средствата за обработка на тези данни. По отношение на личните данни, които клиентите на Дружеството обработват на техните уебсайтове, Дружеството действа като обработващ данни. Всеки клиент, който управлява платформа и обработва лични данни на нея, трябва да има своя собствена Политика за Поверителност, която съответства на българското и европейското законодателство.

2. ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

2.1. При управлението на нашата интернет страница и свързаната с нея търговска дейност, както и в корпоративните ни профили в социалните мрежи, ние обработваме лични данни на различни физически лица. Това включва:
 • Посетители на интернет страницата и потребители на предоставените от нея информационни ресурси;
 • Клиенти на нашето дружество, включително регистрирани потребители;
 • Лица, които ни изпращат запитвания, искания или сигнали, независимо от начина на контакт;
 • Трети лица, за които съдържанието на техните запитвания или кореспонденция носи информация;
 • Лица, абонирани за получаване на информационен бюлетин;
 • Лица, които взаимодействат с корпоративните ни профили в социалните мрежи.

3. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ТИПОВЕ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

При събирането на данни, автоматично генерирани от използването на нашата интернет страница, се вземат предвид следните аспекти:

3.1. При всяко посещение на нашата интернет страница и нейните разделни менюта, ние получаваме информация чрез информационен протокол, който може да включва:
 • Уебсайт, от който сте пренасочени към нас;
 • Вашият IP-адрес;
 • Датата и продължителността на вашето посещение;
 • Информация за използвания от вас браузър и операционна система;
 • Географската локация;
 • Логове за извършените действия и правни изявления, като например потвърждения за съгласие с Политиката за поверителност или Общите условия.

4. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДРЪЖАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ

4.1. Регистрационни Данни:

При регистрация на нашата интернет страница, са необходими следните лични данни:
 • Име и фамилия;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер;
 • Адрес;
 • Данни за издаване на фактура, при нужда;
 • Криптирана парола;
 • Логове за потвърждаване на съгласие с Политиката за поверителност и Общите условия.

4.2. Регистрация чрез Социални Мрежи:
Посетителите могат да използват своите профили във Facebook и Google за автоматична регистрация.

4.3. Допълнителна Информация в Потребителски Профили:
Регистрираните потребители имат достъп до допълнителна информация, като история на поръчките, използвани услуги и възможност за автоматично заплащане.

5. ДАННИ ОТ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

5.1. Данни при Кореспонденция:

При свързване с нас, обработваме следните лични данни:
 • Име и фамилия;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер (по избор);
 • Други лични данни, включително данни за трети лица, ако са включени в съобщението.

6. ДАННИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, АБОНИРАЛИ СЕ ЗА БЮЛЕТИН

6.1. Абонамент за Бюлетин:

При абониране за нашия бюлетин, новини и специални предложения, ние обработваме следните лични данни:
 • Име;
 • Имейл адрес;
 • Потвърждение за навършени 16 години и съгласие за обработка на данните за бюлетина.

6.3. Информация за Абонамент:
В допълнение към гореспоменатите данни, съхраняваме информация за факта, че сте се абонирали, включително лог файлове с IP адрес, дата и час на абонамента.

7. ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВЗАИМОДЕЙСТВАЩИ С КОРПОРАТИВНИТЕ НИ ПРОФИЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

7.1. Корпоративни Профили в Социалните Мрежи:
За да популяризираме нашата дейност и услугите, поддържаме профили в различни социални мрежи като Facebook, Instagram, YouTube и др.

7.2. Защита на Личните Данни в Социалните Мрежи:
Социалните мрежи имат собствени общи условия и политики за защита на личните данни, които Ви насърчаваме да изучите, тъй като те не са под наш контрол.

8. БИСКВИТКИ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ

8.1. Управление на Интернет Страницата:

За да осигурим правилното функциониране на интернет страницата и за анализиране на нейното използване, може да използваме "бисквитки" и подобни технологии. Повече информация относно техните типове и употреба може да намерите в нашата Политика за бисквитки.

9. ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА

9.1. Изпълнение на Законови Задължения:

Дружеството обработва лични данни за следните цели, необходими за изпълнение на законови задължения:
 • Предоставяне на информация на компетентните административни и съдебни органи или оказване на съдействие при приложимост;
 • Отговаряне и изпълнение на запитвания и искания на клиентите;
 • Осчетоводяване на търговските операции.

9.2. Сключване на Договори:

Дружеството обработва лични данни, свързани със сключването на договори за предоставяне на услуги, включително:
 • Създаване на потребителски профили;
 • Сключване и изпълнение на договори за предлаганите от Дружеството услуги.

9.3. Легитимен Интерес:

Дружеството обработва лични данни за следните цели, свързани с неговия легитимен интерес:
 • Управление на Интернет страницата и анализиране на начина, по който тя се използва;
 • Осигуряване на нормалното функциониране на Интернет страницата и предотвратяване на кибер атаки и други злонамерени дейности;
 • Осигуряване на възможност за комуникация посредством различни канали;
 • Осъществяване на взаимоотношения с корпоративните профили на Дружеството в социалните мрежи;
 • Упражняване и защита на законните права и интереси пред административни и съдебни органи.

9.4. Съгласие:

Дружеството обработва лични данни за цели, за които е необходимо изрично съгласие. Такива цели включват например обработването на лични данни при абониране за бюлетина.

10. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Разкриване пред Обработващи Лични Данни

В някои случаи Дружеството може да споделя определени лични данни със стратегически партньори - изпълнители, които предоставят услуги, необходими за извършването на търговската дейност на Дружеството. Тези данни се предоставят в необходимия обем за изпълнението на възложената работа.

10.2. Разкриване пред Други Администратори на Лични Данни

При определени обстоятелства Дружеството може да предоставя лични данни на други администратори на лични данни. В такива случаи Дружеството изисква от другите администратори да спазват стриктно българското и европейското законодателство относно защитата на личните данни.

10.3. Разкриване пред Компетентни Административни и Съдебни Органи

Разкриване на лични данни може да стане и когато е необходимо за изпълнение на законово задължение на Дружеството или за защита на негови законни интереси, или интереси на трети лица. Обикновено това включва предоставяне на лични данни пред компетентни административни и съдебни органи.