промо

3 месеца подарък за всеки нов хостинг акаунт

разгледай

ново

всички домейни на нови по-ниски цени

подробно

+359 897 399 050

Поръчка

Нямате добавени услуги!

Помощ за Сертификати?

Какво е self-signed сертификат?

Self-signed сертификат е сертификат, който е издаден от авторитетен орган, който не е разпознат от вашия браузър или клиента, който използвате за достъп до сайт през SSL/TLS. Когато браузърът или друг клиент не разпознават авторитетния орган, обикновено се появява съобщение за това. Обикновено съобщението изглежда по следния начин: ERR: Authority invalid. В такъв случай можете да приемете сертификата, след като предварително проверите неговия източник.

Използването на self-signed сертификат не означава, че връзката между сървъра и клиента няма да бъде защитена (ако знаем кой е издателят на сертификата). Издателят може да бъдете вие самите или сървърът, на който се намира сертификатът.

Колко време отнема издаването на SSL сертификат?

Издаването на SSL сертификати може да отнеме различно време в зависимост от типа на сертификата:
  • DV (Domain Validated) сертификати като Comodo Positive SSL или Comodo Essential SSL се издават обикновено за няколко часа. При тези сертификати валидацията е автоматизиран процес, който потвърждава само собствеността на домейна.
  • Wildcard сертификати също обикновено се издават за няколко часа. Те позволяват защита на основния домейн и всички негови поддомейни.
  • EV (Extended Validation) сертификати изискват повече време за издаване - от седмици до месец. Причината за това е, че процесът на валидация включва дълбоки проверки на организацията, която подава заявката за сертификат. Валидацията включва ръчни проверки и потвърждение на физическото съществуване на организацията, както и нейното право да управлява домейна, към който се отнася сертификатът.
Така че, докато DV и Wildcard сертификатите могат да бъдат издадени бързо, EV сертификатите изискват значително по-дълъг период поради сложността на валидационния процес.

Какво представляват публичния и частния ключ?

Публичният и частният ключ са две части от криптографската ключова двойка, които работят заедно в симетрична криптография. Вотът ключове представляват случайни числа, които се генерират специален алгоритъм и са математически свързани помежду си.

Публичен ключ:
Публичният ключ е този от ключовата двойка, който е предназначен да бъде разпространен публично. Той може да бъде разгледан и използван от всеки, който има нужда от него. Нормално се използва за криптиране на данни от други участници или за проверка на подписани съобщения. Публичният ключ се използва за криптиране на данни, които само съответният частен ключ може да декриптира.

Частен ключ:
Частният ключ е другата част от ключовата двойка и трябва да се пази строго поверително. Той служи за декриптиране на данни, криптирани със съответния публичен ключ. Само собственикът на частния ключ има достъп до него и може да извършва операции с него, като декриптиране на данни или подписване на съобщения.

Работа с ключовата двойка:
  1. Kриптиране с публичен ключ: Данни, криптирани с публичен ключ, могат да бъдат декриптирани само със съответния частен ключ;
  2. Подписване с частен ключ: Съобщения или данни могат да бъдат подписвани с частен ключ, а проверката на подписа се извършва с публичния ключ.

Приложения на ключовите двойки:
  • Защита на данни при комуникация: Когато е необходимо да се изпратят чувствителни данни, те могат да бъдат криптирани с публичния ключ на получателя и само той може да ги декриптира със собствения си частен ключ;
  • Цифрови подписи: Подписването на съобщения с частен ключ и проверката на подписа с публичния ключ гарантират автентичността на данните и идентичността на изпращача.

Използването на ключови двойки позволява сигурна и надеждна комуникация, като осигурява защита на данни и автентификация на участниците в процеса.Online чат

Свържи се с нас ако имаш нужда от помощ или консултация

Отвори ticket

Трябва ти промяна, конфигурация или друго, пиши на поддръжката

Отвори ticket

Трябва ти промяна, конфигурация или друго, пиши на поддръжката